Grito fuerte

Un crit fort sobre una realitat a canviar: l’abús, el masclisme i tot tipus d’injustícies. El Combinado Argentino de Danza està format per ballarines de hip Hop i malambo que ballen a tots els espais, entenent la dansa com a intercanvi i possibilitat. La combinació d’art i de reivindicació fa incrementar la potència dels dos.