Tests

S’entén com a consum saludable aquell que beneficia a la salut, entesa com a benestar pel cos, per la ment i per la part més social de la persona.

La salut implica que la persona també està en un medi i s’hauria de tenir present que consumir serveis, substàncies, aliments, objectes, etc., que en els seus processos de creació respecten el medi ambient, també acabaran beneficiant la pròpia salut si es prenen de forma equilibrada i moderada.

Healthy-eatingEn aquesta secció de Les Dunes, es pot valorar, mitjançant diferents test científics i educatius, si la relació que es té amb les substàncies o altres serveis i productes és més o menys saludable.

Share this...
Share on Facebook
Facebook