Mel i salut

En els consum d’alcohol i altres drogues es donen alguns efectes com: problemes digestius, ansietat, depressió, manca d’energia, disminució del sistema immunitari, nutrició poc sana, malalties del fetge, etc. , la mel podria ser un petit gra de sorra que ajudi a la persona. Assolir petits hàbits saludables suma en el camí de la curació. En aquest anunci es defineixen algunes de les propietats de la mel.

Share this...
Share on Facebook
Facebook