En el següent vídeo “Nuggets”, d’una forma molt gràfica, s’explica què és una addicció.