Determinar la quantitat d’alcohol a prendre en una ocasió de consum és important per establir límits protectors.