Els psicofàrmacs són substàncies que utilitza la medicina per a canviar alguns estats mentals i emocionals. Ara bé, tenen un alt poder addictiu i mai s’han de prendre sense supervisió mèdica.