Hi ha qui pensa que si no l’afecta l’alcohol és que sap beure, però és cert això?