El binge drinking es refereix a un consum intensiu d’alcohol. Aleshores, per a dones serien més de 4 unitats de beguda estandar (UBE) i 5 pels homes per ocasió de consum, almenys un cop dins de les darreres dues setmanes. Cal dir, que el consum intensiu es realitza dins de dues hores, així doncs és beure molt seguit gran quantitat d’alcohol. Això fa que incrementi  ràpidament el grau de concentració d’alcohol en sang i sigui molt perillós per la conducció. Apart, s’haurien de sumar tots els problemes que pot generar l’alcohol a curt, mig i llarg termini.

En el següent vídeo es fa una exposició del problema (es poden posar els subtítols en català o castellà):