Tests

Els tests que es desprenen del menú volen ajudar a les persones a calibrar diferents temes, tal i com fa un termòmetre quan es pren la temperatura.

Se sap que quan una persona pren consciència d’una realitat que no li afavoreix, s’activen estratègies compensatòries per a millorar, com cercar ajuda professional o fer intents d’aturar o disminuir allò que li afecta.