El risc de la supermusculació

Esteroides anabolitzants

El risc de la supermusculació

En un món en el que la imatge corporal està hiper valorada, hi ha qui tendeix a cercar estratègies molt arriscades per inflar la musculatura: ingerir esteroides. En el següent vídeo es parla de les substàncies:

MORE ...

Binge drinking

alcohol

Binge drinking

El binge drinking es refereix a un consum intensiu d’alcohol. Aleshores, per a dones serien més de 4 unitats de beguda estandar (UBE) i 5 pels homes per ocasió de consum, almenys un cop dins de les darreres dues setmanes. Cal dir, que el consum intensiu es realitza dins de dues hores, així doncs és […]

MORE ...

Baixar riscs del consum de cànnabis

cànnabis

Baixar riscs del consum de cànnabis

Consumir cànnabis és una conducta que comporta riscs per a la salut. En el següent vídeo s’informa d’algunes estratègies per a baixar-los.

MORE ...