L’ansietat

ansietat

L’ansietat

És difícil deixar de consumir cànnabis? En el següent vídeo es parla de l’ansietat relacionada amb el consum.

MORE ...

Baixar riscs del consum de cànnabis

cànnabis

Baixar riscs del consum de cànnabis

Consumir cànnabis és una conducta que comporta riscs per a la salut. En el següent vídeo s’informa d’algunes estratègies per a baixar-los.

MORE ...