Un dia d’aquells

alcohol

Un dia d’aquells

Determinar la quantitat d’alcohol a prendre en una ocasió de consum és important per establir límits protectors.

MORE ...

Baixar riscs del consum de cànnabis

cànnabis

Baixar riscs del consum de cànnabis

Consumir cànnabis és una conducta que comporta riscs per a la salut. En el següent vídeo s’informa d’algunes estratègies per a baixar-los.

MORE ...